Chung cư 100 Hoàng Quốc Việt – Hà Nội.

143

Nhà anh Dũng – Chung Cư số 100 Hoàng Quốc Việt – Hà Nội.

Tác giả: Kiến trúc sư Phạm Việt Hà.

Liên hệ: 0903268885 – 0966217979.

                   

Chung cư 100 Hoàng Quốc Việt – Hà Nội.
4 (80%) 1 vote