Quy trình thiết kế- thi công kiến trúc.

BƯỚC 1: Nhân viên VẠN AN sẽ tiếp nhận yêu cầu thiết kế ban đầu của khách hàng, tư vấn sơ bộ về phong cách...