Thi công:90 ngày | Diện tích : 18m x 8m
Biệt thự vườn Mr Đông
Thi công:60 ngày | Diện tích : 11m x 9.9m
Biệt thự vườn Mr Hậu

0903.268.885