Thi công:150 Ngày | Diện tích: 5 x 11,7m
Nhà Lô phố  Mr Đồng
Thi công:90 ngày | Diện tích : 6,4 x 5,5m
Nhà lô Mr Vũ Cảnh Lâm
Thi công:6 tháng | Diện tích : 8 x 16m
Nhà lô phố Mr Hỷ

0903.268.885