Thi công:10 ngày | Diện tích : 4m x 12m
Cửa hàng trà sữa Mr Dũng

0903.268.885